Bejegyzések

MASÜSZ – Sportolónak üzleti alapon 50 millió Ft

Az idén megalakult Magyar Sport Üzleti Szövetség (MASÜSZ) sajtóanyagot adott ki, hogy megvizsgálta az olimpiai díjazás módosítása körüli érveket és ellenérveket nemzetközi gazdasági kitekintésben és a magyar sport üzleti jövőjét tekintve.

MASÜSZ - Magyar Sport Üzleti Szövetség

Vajon ma Magyarországon egy sportoló, aki olimpiai bajnok lesz, meg tudna-e keresni üzleti alapon 50 millió Ft-ot?

A sajtóanyaguk rávilágít az idén megalakuló Magyar Sport Üzleti Szövetség létrejöttének szükségességére. Továbbá, hogy a múlt héten kikerült olimpiai díjazás módosítása körüli félreértések és a szakmaiság hiányában érzelmi alapú, pro és kontra megközelítések. Véleményük szerint, “ebben a kérdésben nem lehet önmagában, a sportgazdaság hazai állapotától elvonatkoztatva, annak ismeretének hiányában véleményt alkotni. Persze első hallásra – és talán másodikra is – az 50 millió Ft-os díjazás nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatban is magas. Főleg, ha együtt vizsgáljuk, szerencsés esetben ennek az összegnek akár a többszörösét is kiadó, olimpiai életjáradékkal.

Megfogalmazásuk szerint, az igazi kérdés nem az, hogy sok vagy kevés az 50 millió Ft egy olimpiai aranyért, hanem az, hogy ezt a cechet az államnak és közvetve az adófizetőknek kell-e finanszírozni. Vagy pedig a sportolónak saját magának és/vagy a menedzsmentjének kellene ezt a pénzt előteremteni a piaci vállalatoktól, szponzoráció és más kereskedelmi együttműködések keretében. A szövetség erre a választ az olimpiai díjazások és az országok egy főre jutó GDP-je közötti összefüggésének vizsgálatával kapta meg, vizsgálatuk éve a 2016-os riói olimpia volt.

MASÜSZ grafikon - Olimpiai díjazás 6016 Riói olimpia
Forrás: Világbank, Marketwatch, Independent

A MASÜSZ vizsgálatából és közleményéből kiderül, hogy jól látható az erős, fordított irányú összefüggés a mutatók között. Azaz egy országban minél alacsonyabb az egy főre jutó GDP, annál magasabb az olimpiai aranyért járó állami díjazás. Természetesen ennek értelmezése, okai egy külön elemzést megérnének, a MASÜSZ most egy lehetséges aspektusra világít rá. Ami pedig az, hogy azokban az országokban, ahol a sportgazdaság fejlett, a sport piaci, üzleti megközelítése mind a vállalatok, mind a sportolók, sportegyesületek és sportszövetségek szintjén erős, ott az állami szerepvállalás alacsonyabb lehet, egyszerűen azért, mert a piac – csúnya szóval – eltartja és honorálja sportolóik sikereit. A szövetség konklúziója, hogy “azokban az országokban, ahol a szereplők nem tudnak megfelelően kommunikálni egymással, nincsenek megfelelő piaci benchmarkok, bejáratott üzleti modellek és ezt facilitáló szakmai szervezetek, ott kényszerűen nagyobb az állami szerepvállalás.”

Lehetséges aspektusok

Most sokan felkapják a fejüket, hogy igen ez ez működhet Németországban és az USA-ban, de Magyarország kicsi piac, itt a cégek nem költenek erre, nem szabad a sportolókat még pluszban terhelni olyanokkal, mint a márkaépítés, a kommunikáció és így tovább… Amiben jelen helyzetben sajnos sok igazság is van. De a szövetség álláspontja szerint is, “szükség van sportolóink felkészítésére, hogy megállják helyüket a kommunikációban, márkaépítésben, önmaguk és a sportsikereik piaci monetizálásában. Elengedhetetlen a piaci vállalatok bevonódásának segítése a sport finanszírozásába, és azoknak a sportvezetőknek a támogatása, akik a klubjuk, szövetségük működtetésébe ilyen külső források megjelenését szeretnék elérni.”

A MASÜSZ, első sport üzleti szakmai szervezetként hazánkban, azt tűzte ki célul, hogy felkarolja és segítse a sport minden szereplőjét, a sportlétesítmények üzemeltetőitől a sportolón keresztül a hirdetőkig. Azzal, hogy minden érintett bevonásával megteremti a szakmai sztenderdeket, és igazodási pontot szolgáltat nemcsak a sportolók képzésében, de a sportvezetők, sportszövetségek és a hirdetők útkeresésében, hogy a sportszakmai aspektusok mellett kialakulhassanak a minden fél számára előnyös üzleti lehetőségek, végső soron idővel lehetővé téve az állami szerepvállalás csökkentését a sportban.”

Utolsó gondolatként remélik, mindenkiben ott motoszkál a kérdés, hogy vajon ma Magyarországon egy sportoló, aki olimpiai bajnok lesz, meg tudna-e keresni üzleti alapon 50 millió Ft-ot? A válasz pedig részükről, határozott igen! Megfelelő sportolói márkával és kommunikációval ez a pénz reálisan megkereshető ma Magyarországon üzleti alapon is egy olimpiai bajnok sportolónak.

Forrás: Magyar Sport Üzleti Szövetség – MASÜSZ